Instapniveau voor de trainingen

De trainingen die Communiceren op maat organiseert, sluiten aan bij enige ervaring met Geweldloze of Verbindende Communicatie. Dat wil zeggen dat je elders een training of cursus hebt gevolgd, eerder een training hebt gevolgd bij Ruud Baanders of een beginners dag bij Leon van Mook hebt gevolgd in combinatie met start of deelname aan een oefengroep.
Zie voor alle opties ook het aanbod op deze website.

Tarieven

De vermelde tarieven zijn inclusief btw.
Het tarief loopt van een minimum naar een maximum. Je kunt dus ook een tussenliggend bedrag betalen. We vragen zelf een inschatting te maken welk tarief je betaalt. Daarbij willen we toelichten dat als het jou op een ontspannen manier lukt om het hogere tarief te betalen, meerdere mensen het lagere tarief kunnen hanteren en wij tegelijkertijd uit de kosten komen.
Indien het lagere tarief een drempel is om mee te doen, gaan we ervan uit dat je contact met ons opneemt om te overleggen welk bedrag haalbaar is voor jou en voor ons.

Locatie en Corona

De trainingen vinden plaats in een basisschool (Montessori kindcentrum “Montijn” Koningstraat 5-k 6641 KS Beuningen).
De ruimte waarin we werken is meer dan voldoende voor 20 personen, zelfs in deze tijd. Zolang de maatregelen gelden, hanteren we een maximum van 15 personen om de groep werkbaar te houden, onder andere in verband met gehoorsafstand.
De locatie is goed in te richten op veiligheidsmaatregelen. Voorafgaand aan de training ontvang je hierover aanvullende informatie.